top of page

Phone reading

30 minute energy reading.

  • 30 min
  • 999 Swedish kronor
  • Zoom

Service Description

This is a 30 minute energy based reading on your sent in questions/subject matter. Write down your questions/subject matter in the checkout box during booking. You have the option of getting answers for either questions OR subject matter. - 1 - 4 specific questions. - One general subject matter. Choose how you want to receive your messages: A) Video call via Zoom (visual) B) Phone call via Zoom (non visual) Language: Swedish or English Acceptable payments 1. Credit card 2. Swish. *Swish: reach me via customer service or email me in advance for the prepayment. *Payments in USD & EURO the estimated conversions are €87.58 $93.33 Asé, Amen & Namaste Thank you in advance! Energy is interchangeable so it can fluctuate from the past, present or to the future, depending on what frequency you, or they’re in. However the purpose here is clarity and guidance for your ultimate best. ** Soultribe discounts are applicable here. ** Soultribe kupongen är tillgänglig här. SVENSKA Detta är en 30 minuters energi avläsning, på dina inskickade frågor/ vald ämne. Skriv ner dina frågor eller valda ämnen i bokningsformuläret. Du har valmöjligheten att få svar för antingen frågor ELLER ämnen. Välj mellan - 1- 4 specifika frågor. - Ett generellt allmänt ämne. Välj hur du vill ta emot ditt budskap: A) Videosamtal via Zoom (visuellt) B) Telefonsamtal via Zoom (icke visuellt) Språk: svenska eller engelska Betalningar sker antingen via 1. Kreditkort 2. Swish *Swish: Nå mig via Customer Service/maila mig i förhand om förbetalningen. Asé, Amen & Namaste Tack i förhand. ** Soultribe discounts are applicable here. ** Soultribe kupongen är tillgänglig här. Energi är utbytbar så den kan fluktuera från det förflutna, nuet eller till framtiden, beroende på vilken frekvens du eller hen befinner sig i. Men syftet här är klarhet och vägledning för ditt eget bästa.


bottom of page