top of page

Email reading

Energy based email reading.

  • 15 min
  • 500 Swedish kronor
  • Online

Service Description

This is an energy email reading on your sent in questions 1-4 maximum delivered to either your inbox, email or Soultribe Community's inbox. The questions are asked within the checkout box during the booking. The email reading will be sent through your choice of delivery: A - C A) Email B) Inbox C) Soultribe Community inbox (if you're a member) The written message is about 200 - 400 words, two paragraphs. I want you to be aware off that more energy will be put into the first chosen question. If it extends over the 400 word count I'll charge by word. *Be mindful of when I have answered your questions, the session is complete. Language: Swedish or English Acceptable payments 1. Credit card 2. Swish *Swish: reach me via customer service or email me in advance for the prepayment. *Payments in USD & EURO the estimated conversions are €44.98 (45) $49.37 (50) Thank you in advance! Asé, Amen & Namaste ** Soultribe discount is applicable here. Energy is interchangeable so it can fluctuate from the past, present or to the future, depending on what frequency you, or they’re in. However the purpose here is clarity and guidance. SVENSKA Detta är energi baserad mail av-läsning på dina inskickade frågor, svaren skickas antigen till din inkorg, mail adress eller Soultribe Community inkorg. Dina specifika frågor/ämnen ställs i bokningsformuläret. Email avläsningen kommer att levereras genom ditt val av A - C. A) E-post B) Inkorg C) Soultribe Community-inkorg (om du är medlem) Det skrivna budskapet ligger omkring 200 - 400 ord ungefär två paragrafer. Jag vill att du ska vara medveten om att det läggas mer energi på den först valda frågan. Om det sträcker sig över 400 ord, debiterar jag för ord härdanefter. *Tänk på, att när jag har besvarat era frågor är läsningen avslutad. Betalningar sker antingen via 1. Kreditkort 2. Swish *Swish: Nå mig via Customer Service/maila mig i förhand om förbetalningen. Språk: svenska eller engelska Tack i förhand! Asé, Amen & Namaste. ** Soultribe rabatt är godkänt här. Energi är utbytbar så den kan fluktuera från det förflutna, nuet eller till framtiden, beroende på vilken frekvens du eller hen befinner sig i. Men syftet här är klarhet och vägledning.


bottom of page